top of page

" Perquè per a Déu

no hi ha res impossible"

Lluc 1 : 37

Captura de pantalla 2021-01-30 a las 14.

Centre d'acollida Vida Nueva

Més de 30 anys d'experiència en acollir i rehabilitar persones

L'Associació Cristiana Vida Nueva és una associació "sense ànim de lucre", declarada d'utilitat Pública segons O.M.INT/3897/2008. Es va construir el 13 de Gener del 1988 com centre d'acollida i reinserció social per intervenir en el procés de rehabilitació i la inclusió social dels col·lectius exclosos i/o en situació de major vulnerabilitat.

Trastorns mentals

Família amb problemes

Trastorns per addiccions

Acollida

A qui atenem

 

Es vol donar resposta a una necessitat detectada en un col·lectiu en vulnerabilitat: persones en risc d'exclusió social que tenen en comú històries de creixement i desenvolupament

produïdes en àmbits de precarietat i fracàs (escolar, laboral, familiar, personal). Dins d'aquest col·lectiu els grups de persones ateses s'han diversificat en cuatre grans àrees:

Situació anàloga a les persones que es troben en acollida, però dirigida a les famílies.

Persones en situació d'emergència social i vulnerabilitat alta, que es troben sense llar i/o amb la impossibilitat de sostenir-se econòmicament.

Persones que han sofert dependències addictives de diverses naturaleses (ludopatia, tòxiques, sexuals, noves tecnologies...).

Persones amb trastorns mentals lleus o moderats que no precisen internament en una institució especialitzada.

bottom of page